คุณอยากให้ อบต.ช่วยพัฒนาด้านไหนมากที่สุด
การคมนาคม ( 12 )
37.50%
สาธารณูปโภค ( 9 )
28.13%
สังคม ( 6 )
18.75%
เศรษฐกิจ ( 5 )
15.63%