คุณอยากให้ อบต.ช่วยพัฒนาด้านไหนมากที่สุด
การคมนาคม ( 13 )
39.39%
สาธารณูปโภค ( 9 )
27.27%
สังคม ( 6 )
18.18%
เศรษฐกิจ ( 5 )
15.15%