หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล หลุมเข้า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบล
การศึกษาที่เพียบพร้อมสำหรับเยาวชน
นายสมพล โพขวาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า
อบต.หลุมเข้า
อ.หนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกสบาย
  2. เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคมีการพัฒนาให้มีคุณภาพที่ดีใช้บริการได้อย่างทั่วถึง
  3. เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา
  1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค
  2. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ให้มีคุณภาพและน้ำเพื่อการเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อพัฒนามรดกโลกห้วยขาแข้ง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี
  2. เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
  3. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ จากการทำการเกษตรที่ปลอดภัย
  4. เพื่อส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  5. เพื่อติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  6. เพื่อพัฒนาและจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุด
แนวทางการพัฒนา
  1. การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนามรดกโลกห้วยขาแข้ง
  2. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
  3. การส่งเสริมและการสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย
  4. การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน
  2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ และการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างบูรณาการ
  3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้งเชิงนิเวศและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
  4. เพื่อน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาความยากจน
  5. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็งเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายด้วย
  6. กระบวนการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบบนฐานของการพึ่งตนเองและการพึ่งพา ซึ่งกันและกันของคนในท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
  1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
  2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์
  3. ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาความยากจน
 
       
 
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
ลูกตาลเฉาะ
     
 
วัดหลุมเข้า
อบต.หลุมเข้า
     
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-503-533
เริ่มนับ วันที่ 29 ก.ค. 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 61130 โทรศัพท์ : 056-503-533 โทรสาร : 0-5650-3533
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า
จำนวนผู้เข้าชม 15,237,174 เริ่มนับ 29 ก.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10