หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 

นายไมตรี นิ่มสิทธิกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า
นางสาวกรกมล ศรีเดช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวณปภัช นามพระหัตถ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางญาณี จุลพรรค์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายศักรินทร์ มูลชมภู
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวกรกมล ศรีเดช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า
รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา