หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายไมตรี นิ่มสิทธิกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า
โทร : 056-503-533
นางสาวกรกมล ศรีเดช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า
โทร : 056-503-533
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวณปภัช นามพระหัตถ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 056-503-533


นางญาณี จุลพรรค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 056-503-533


นายศักรินทร์ มูลชมภู
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 056-503-533


นางสาวกรกมล ศรีเดช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า
รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 056-503-533