หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือจริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการลา [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
คู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 2560 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)