หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นกันยายน 2562 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)