หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า   3 ก.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคากลางขุดลอกคลองสาธารณะ จำนวน 3 สาย หมู่ที่ 5 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี   18 ก.ค. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   5 ก.ค. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   5 ก.ค. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 - เดือนมิถุนายน 2562)   3 ก.ค. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง   3 ก.ค. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปี 2561   18 มิ.ย. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต. หลุมเข้า เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า   18 มิ.ย. 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต. หลุมเข้า เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ปี 2561   18 มิ.ย. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ปี 2561   18 มิ.ย. 2562 26
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15