หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   5 ก.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   5 ก.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 - เดือนมิถุนายน 2562)   3 ก.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง   3 ก.ค. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังสายกลุ่มบ้านนางสุชิน โพธิ์ศรี หมู่ที่ 2   3 ก.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายกลุ่มบ้านนายประจบ สุวัฒน์ หมู่ที่ 3   3 ก.ค. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางขุดคลองสาธารณะ จำนวน 3 สาย เพื่อทำทางระบายน้ำ หมู่ที่ 3   3 ก.ค. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านหลุมเข้า หมู่ที่ 1   1 ก.ค. 2562 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562   27 มิ.ย. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562   27 มิ.ย. 2562 7
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 38