หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ศิลปะ ดนตรี และการแสดง (ที่ อน 0037.3/ว 1258) [ 9 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1650 
 
การดำเนินการตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม ผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๒๖๑) [ 9 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1098 
 
การแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๔ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๒๒๕) [ 9 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1383 
 
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2554 (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๓๙๔) [ 9 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 2298 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔(ภาษีมูลค่าเพิ่ม๑ใน๙)ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๔ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1082 
 
การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 864 
 
การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 390) [ 4 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1287 
 
<< หน้าแรก...     1033      1034      1035      1036     (1037)     1038      1039      1040      1041     ....หน้าสุดท้าย >> 1089
 
ลูกตาลเฉาะ
     
 
วัดหลุมเข้า
     
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 ก.ค. 2552