หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่นในการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๖๕๑) [ 19 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 911 
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งข้างราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น [ 14 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1795 
 
แนวทางเตรียมการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะอุทกภัย (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๐๐๔) [ 14 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1120 
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น [ 14 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 3654 
 
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๐๐๒) [ 14 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1086 
 
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๙๙๒) [ 13 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 896 
 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งวดที่ ๓ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๙๙๓) [ 13 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1514 
 
<< หน้าแรก...     1014      1015      1016      1017     (1018)     1019      1020      1021      1022     ....หน้าสุดท้าย >> 1089
 
ลูกตาลเฉาะ
     
 
วัดหลุมเข้า
     
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 ก.ค. 2552