หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
มติ ก.อบต.จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 [ 30 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1071 
 
ส่งผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๑๕๕) [ 29 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 944 
 
กิจกรรมอาสาโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก [ 28 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 950 
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศประจำปี๒๕๕๔ [ 28 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1892 
 
หารือการจ่ายค่าตอบแทน หรือเงินอื่นที่จ่ายเป็นรายเดือนและเงินช่วยเหลืออย่างอื่น [ 28 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1028 
 
เร่งรัดการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน"เอาชนะยาเสพติดอย่างยืน"ผ่านระบบe-planปีพ.ศ.๒๕๕๔ [ 28 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 957 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ [ 28 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 7412 
 
<< หน้าแรก...     1009      1010      1011      1012     (1013)     1014      1015      1016      1017     ....หน้าสุดท้าย >> 1089
 
ลูกตาลเฉาะ
     
 
วัดหลุมเข้า
     
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 ก.ค. 2552