หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
แจ้งรายละเอียดแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ด่วนที่สุด [ 30 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 92 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 126 
 
สำรวจเเบบเเสดงรายการปริมาณงานเเละราคาระบบบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 30 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 52 
 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน ก.ค. 2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 52 
 
การตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 29 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 180 
 
รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้เเก่ผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้เเก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ในส่วนที่ไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด [ 29 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 92 
 
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเเห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 29 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 82 
 
<< หน้าแรก...     3      4      5      6     (7)     8      9      10      11     ....หน้าสุดท้าย >> 1089
 
ลูกตาลเฉาะ
     
 
วัดหลุมเข้า
     
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 ก.ค. 2552