หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 9/2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 90 
 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 9/2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 57 
 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี [ 7 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 54 
 
ขอความร่วมมือเผยเเพร่โครงการนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานเเสงอาทิตย์เเบบพึ่งพาตนเององค์กการบริหารส่วนตำบลหนองตาเเต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [ 4 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 58 
 
การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ผู้ตรวจการเเผ่นดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพเเก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ด่วนที่สุด [ 4 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 72 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan – eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 80 
 
การจัดเก็บข้อมุลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 116 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 1104
 
ลูกตาลเฉาะ
     
 
วัดหลุมเข้า
     
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 ก.ค. 2552