หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม-กันยายน2562) [ 8 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 79 
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม2562) [ 8 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 74 
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม2562) ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน1เดือน [ 8 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 76 
 
การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนที่สุด) [ 8 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 61 
 
การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ [ 8 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 68 
 
ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการตามพรย.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 [ 8 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 56 
 
ข้อหารือพิจารณาอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 66 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 1061
 
ลูกตาลเฉาะ
     
 
วัดหลุมเข้า
     
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 ก.ค. 2552