หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคันคลองอิบ้า หมู่ที่ 2 ตำบลหลุมเข้า อำภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลองวังตาล หมู่ที่ 2 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคันคลองโป่งคันแค หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ พร้อมอุปกรณ์ ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคันคลองโพธิ์ หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตรของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ที่ 2 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บต ๔๓๙๙ อุทัยธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายกลุ่มบ้านนายกมล อินทรีย์ หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14