หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2566 ]ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]ซื้อติดตั้งเสาไฟฟ้าถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรม พร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง ขนาด 30 วัตต์ จำนวน 153 ชุด ตามบัญชีนวัตกรรมไทยบริเวณถนนคอนกรีตสาธารณะ หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 5 ตำบลหลุมเข้า องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีคัดเลือก [ 12 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายกลุ่มบ้านนางประภัสสร โปริส หมู่ที่ 1 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหรองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการขุดลอกคลองวังตาล หมู่ที่ 3 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 25