หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการขุดลอกคลองยาง หมู่ที่ 2 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษาดูแลเครื่องปรับอากาศทั้งสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการขุดตะกอนดินและวัชพืชคลองส่งน้ำสาย 6 บริเวณนานางไพฑูรย์ พบอาชา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลองหลุมเข้า หมู่ที่ 5 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2566 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2566 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินสายนานายบรรเจิด วัฒนพันธ์ หมู่ที่ 5 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2566 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 เม.ย. 2566 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินสายนานายสมเจตน์ แสงกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 เม.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22