เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2556  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มี.ค. 2556 เวลา 15.21 น. โดย ปลัดไมตรี นิ่มสิทธิกุล

ผู้เข้าชม 11381 ท่าน