ประกาศอบต.หลุมเข้าเรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๕๖  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ก.ย. 2555 เวลา 13.02 น. โดย ปลัดไมตรี นิ่มสิทธิกุล

ผู้เข้าชม 2532 ท่าน