ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนพ.ศ.2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.ย. 2553 เวลา 09.56 น. โดย ปลัดไมตรี นิ่มสิทธิกุล

ผู้เข้าชม 50774 ท่าน